Czym zajmuje się fundacja zapomniani?

Fundacja w projekcie zapomniani zajmuje się pokazywaniem różnej wiedzy z lat 1800-1939 na temat powiatu sochaczewskiego. Fozm na stronie zapomniani publikuje życiorysy osób spoczywających na pobliskich nekropoliach, a także różne ciekawe zdjęcia, dokumenty z tamtego wieku. Historia tego regionu nie jest tylko wydarzeniami, jakie miały miejsce w tych latach, to również mieszkańcy m.in. kapłani, przedsiębiorcy, działacze społeczni, którzy swoją patriotyczną postawą przyczynili się do rozwoju Mazowsza. Ich staranie skierowane jest do młodych osób, którzy częstokroć nie znają historii tego regionu i nie posiadają wiedzy na temat osób walczących o ziemię sochaczewskie. Na stronie odnajdziemy życiorysy osób, jakie zmarły przed wybuchem Drugiej Wojny Światowej, zdjęcia nagrobków, a także dokumenty oraz artykuły z prasy z tamtych czasów.

Wielokrotnie osoby starsze tacy jak historycy, dziennikarze, działacze kultury znają opisywane wydarzenia z różne perspektywy, strona zapomniani ma dostarczyć im wiedzę wielowiekowego dziedzictwa ziemi mazowieckiej. Fozm czyli Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza zorganizowała projekt zapomniani, który ma na celu przypomnienie osób, jakie dzięki swoim majątkiem, pracą społeczną przyczyniły się do rozwoju Mazowsza. Na stronie dodawane są życiorysy osób spoczywających na cmentarzach dawnego regionu sochaczewskiego. W planach Fozm jest rozwijanie serwisu zapomniani, aby wiecej osób poznało znaczące osoby tego regionu.

fozm zapomniani